Satış İrsaliyesi

Satış irsaliyesi, ticari işletmelerin mal veya hizmet teslimatlarını belgelemek amacıyla düzenlediği resmi bir belgedir. İrsaliye, alıcıya mal veya hizmetlerin ne zaman, nasıl ve hangi koşullar altında teslim edildiğini gösteren bir tür taşıma belgesidir. Satıcı tarafından düzenlenen bu belge, satışın gerçekleştiğini kanıtlamanın yanı sıra mal veya hizmetlerin sevkiyatını düzenlemek için de kullanılır.