E-Dönüşüm İşlemleri

KOBİERP yazılımının E-Dönüşüm Modülü ile e-fatura, e-arşiv fatura, e-irsaliye, e-defter, e-müstahsil ve e-serbest meslek makbuzu gibi belgeleri kolayca oluşturabilirsiniz.

Belge oluşturmak için öncelikle ilgili belgenin tanımını yapmanız gerekir. Bu tanımlarda belgenin türü, içeriği, formatı ve gönderim sıklığı gibi bilgiler yer alır. Tanımları yaptıktan sonra belgeyi oluşturmak için gerekli bilgileri girebilirsiniz.

Belge oluşturulduktan sonra ekran çıktısını kontrol edebilir ve gerekli düzeltmeleri yapabilirsiniz. Ekran çıktısını kontrol ettikten sonra belgeyi İzibiz Entegratör firma aracılığı ile GİB’e gönderebilirsiniz.