Gizlilik Sözleşmesi

Gizlilik ve Güvenlik Politikası

KOBİERP Yazılımımız, kullanıcılarına çeşitli hizmetler sunmaktadır. Bu hizmetlerden yararlanmak için kullanıcılarımız, Yazılımımızın bazı kişisel verilerini toplamasına izin vermektedir. Bu Gizlilik Politikası, Yazılımımızın kişisel verilerini nasıl topladığı, kullandığı ve koruduğu hakkında bilgi vermektedir.

Yazılımımız E-Yaz Yazılım Pazarlama Danışmanlık A.Ş. Batıkent Mah. Gündüz Ökçün Cad. No:6/A Tepebaşı | Eskişehir adresinde faaliyet göstermektedir.

Kişisel Verilerin Toplanması

Yazılımımız, aşağıdaki kişisel verileri toplayabilir:

 • Kimlik bilgileri: Ad, soyad, doğum tarihi, cinsiyet, TCKN, iletişim bilgileri (telefon numarası, e-posta adresi, adres) gibi bilgiler.
 • Kullanım verileri: Yazılımımız üzerinden yapılan işlemlere ilişkin bilgiler (hangi sayfaların ziyaret edildiği, hangi ürünlerin satın alındığı, hangi bağlantıların tıklandığı vb.).
 • Teknik bilgiler: IP adresi, tarayıcı tipi, işletim sistemi, konum bilgisi gibi bilgiler.

Kişisel Verilerin Kullanımı

Yazılımımız, topladığı kişisel verileri aşağıdaki amaçlarla kullanabilir:

 • Yazılımımızı sunmak ve yönetmek.
 • Kullanıcılarımıza hizmet sunmak ve destek sağlamak.
 • Kullanıcılarımıza pazarlama ve reklam materyalleri göndermek.
 • Yazılımımızı geliştirmek ve iyileştirmek.

Kişisel Verilerin Paylaşımı

Yazılımımız, topladığı kişisel verileri aşağıdakilerle sınırlı olmak üzere, yalnızca aşağıdakilerle paylaşabilir:

 • İş ortaklarımız: Yazılımımızı desteklemek veya kullanıcılarımıza hizmetler sunmak için bizimle birlikte çalışan şirketler.
 • Reklam ortaklarımız: Kullanıcılarımıza hedefli reklamlar göstermek için bizimle birlikte çalışan şirketler.
 • Yasal makamlar: Yasal olarak gerekli olduğu durumlarda, kişisel verilerinizi yasal makamlarla paylaşabiliriz.

Kişisel Verilerin Korunması

Yazılımımız, topladığı kişisel verileri, yetkisiz erişime, kullanıma, ifşaya, değiştirmeye veya imha etmeye karşı korumak için uygun güvenlik önlemlerini almaktayız. Bu önlemler, veri şifrelemesi, erişim kontrolü ve fiziksel güvenlik önlemlerini içerir.

Kişisel Verilerin Saklanması

Yazılımımız, topladığı kişisel verileri, yasal olarak gerekli olduğu sürece veya hizmetlerimizi sunmak ve desteklemek için gerekli olduğu sürece saklayacağız.

Kişisel Verilerinizin Kontrolü

Kişisel verileriniz üzerinde belirli kontrollere sahipsiniz. Bu kontroller şunlardır:

 • Erişim: Kişisel verilerinize erişme ve bunları güncelleme veya düzeltme talebinde bulunma hakkınız vardır.
 • Onay: Topladığımız kişisel verilerin kullanımına onay verme veya geri çekme hakkınız vardır.
 • İsteme: Kişisel verilerinizin silinmesi veya anonimleştirilmesi talebinde bulunma hakkınız vardır.

Bu kontrolleri kullanmak için lütfen şirket iletişim bilgileri ile iletişime geçin.

Güncellemeler

Bu Gizlilik Politikasını zaman zaman güncelleyebiliriz. Güncellemeler yapıldığında, bu sayfanın üst kısmında bir tarih değişikliği göstereceğiz. Bu Gizlilik Politikasını düzenli olarak gözden geçirmenizi öneririz.

İletişim

Bu Gizlilik Politikası hakkında herhangi bir sorunuz varsa, lütfen şirket iletişim bilgileri ile iletişime geçin.

Üçüncü Taraf Web Siteleri ve Uygulamalar

Yazılımımız, web sitesi dâhilinde başka sitelere link verebilir. Bu linkler vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Yazılımımız, reklamcılık yapan iş ortakları aracılığıyla kullanıcılara reklam gösterebilir. İş bu sözleşmesindeki Gizlilik Politikası Prensipleri, sadece yazılımımızın kullanımına ilişkindir, üçüncü taraf web sitelerini ve uygulamaları kapsamaz.

İstisnai Haller

Aşağıda belirtilen sınırlı hallerde yazılımımız, işbu “Gizlilik Politikası” hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;

 • Kanun, kanun hükmünde kararname, yönetmelik vb. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;

Yazılımımız, yürürlükte olan kanunlara ve düzenlemelere uymak için kişisel verilerinizi üçüncü kişilerle paylaşabilir. Örneğin, bir mahkeme kararı veya bir idari soruşturma kapsamında kişisel verilerinizi paylaşmamız istenebilir.

 • Yazılımımızın kullanıcılarla akdettiği “Üyelik Sözleşmesi” nin ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla;

Yazılımımız, kullanıcılarla yaptığı sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek için kişisel verilerinizi üçüncü kişilerle paylaşabilir. Örneğin, bir siparişi işlemek veya bir fatura göndermek için kişisel verilerinizi paylaşmamız gerekebilir.

 • Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;

Yetkili idari veya adli makamlar tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında kişisel verilerinizi paylaşmamız istenebilir. Örneğin, bir suçun soruşturulması veya bir kişinin güvenliğinin tehlikeye atıldığının tespit edilmesi durumunda kişisel verilerinizi paylaşmamız gerekebilir.

 • Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir.

Yazılımımız, kullanıcıların haklarını veya güvenliklerini korumak için kişisel verilerinizi üçüncü kişilerle paylaşabilir. Örneğin, bir kullanıcının güvenliğinin tehlikeye atıldığını tespit edersek, bu durumu ilgili makamlarla paylaşmamız gerekebilir.

Ek Açıklamalar

 • Üçüncü taraf web sitelerine ve uygulamalara yapılan bağlantılar, yazılımımızın kontrolünde değildir. Bu nedenle, bu web sitelerinin ve uygulamaların gizlilik uygulamaları ve içeriklerinden yazılımımız sorumlu değildir.
 • Yazılımımız, reklamcılık yapan iş ortakları aracılığıyla kullanıcılara reklam gösterebilir. Bu iş ortakları, kullanıcıların ilgi alanlarına göre hedefli reklamlar göstermek için kişisel verilerinizi kullanabilirler.
 • Yazılımımız, kişisel verilerinizi üçüncü kişilerle paylaşmadan önce, bu paylaşımın ilgili kanunlara ve düzenlemelere uygun olduğundan emin olmak için gerekli önlemleri alır.

Gizlilik politikamız için Soru ve Öneriler

Gizlilik politikamız ile ilgili her türlü soru ve önerileriniz için bilgi@kobierp.com.tr adresine email gönderebilirsiniz. Yazılımımıza ait aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz.

Adres: Batıkent Mah. Gündüz Ökçün Cad. No:6/A | 26000 | Tepebaşı | ESKİŞEHİR

Eposta: bilgi@kobierp.com.tr

Tel: +90 533 957 66 75