KDV, Türkçe’de “Katma Değer Vergisi” olarak bilinen bir vergi türüdür. Katma Değer Vergisi, Türkiye’de ve birçok diğer ülkede uygulanan bir tüketim vergisidir. Ürün veya hizmetin değerine eklenen katma değer üzerinden alınır.

KDV’nin temel ilkesi, bir mal veya hizmetin üretim ve tedarik sürecinde eklenen değer üzerinden vergilendirilmesidir. Yani, ürünün veya hizmetin elde edilmesi için gerekli işlemler sonucunda ortaya çıkan ek değer, KDV’nin hesaplanmasında temel belirleyici olur.

Bu vergi türü, işletmeler tarafından tahsil edilir ve devlete ödenir. Son tüketici, ürün veya hizmeti satın aldığında KDV fiyata yansıtılır ve sonuç olarak son tüketici vergiyi öder.

KDV oranları, ülkeden ülkeye ve ülkeler içinde farklılık gösterebilir. Bazı ürün veya hizmetler için farklı oranlar uygulanabilir veya bazı ürün veya hizmetler vergiden muaf tutulabilir.

Bu bilgiler, 2021 yılına kadar olan durumu yansıtmaktadır. Vergi mevzuatında zaman zaman değişiklikler olabilir, bu nedenle güncel oranlar ve uygulamalar için güvenilir kaynaklardan doğrulama yapmanız önemlidir.
ERP Yazılımlarında bir ürüne ait alış ve satış KDV oranları o ürünün Stok Kartı içerisinde tanımlanır.

Yazılar

Ürün ve/veya Hizmet Kartı

Stok Kartı