İskonto, ticari işlemlerde kullanılan bir terimdir ve genellikle indirim veya tahsilat anlamına gelir. Alışveriş yapan taraflardan birinin, genellikle satıcı tarafın müşteriye sağladığı indirim veya avantajdır.

İskonto, fatura veya fatura benzeri ticari belgelerde belirtilen bir tutarı veya yüzdeyi temsil eder. Satıcı, müşteriye sağladığı bu indirimi, alışverişin toplam tutarından düşer veya hesaplamasına katılır. Böylece müşteri, ürün veya hizmeti daha düşük bir fiyatla alır.

Genellikle, ödeme vadesinden önce ödenen faturalarda uygulanır.  erken ödeme teşviki olarak kullanılabilir ve işletmelere likidite avantajı sağlar. Örneğin, bir alıcı, 30 gün vadeli bir fatura için ödemesini 10 gün içinde yaparsa, belirli bir yüzde oranında iskonto kazanabilir.

Hesaplaması, belirli bir işlemdeki indirim oranına ve vadeye bağlı olarak değişir. Oranı genellikle yüzde (%) olarak ifade edilir ve işlem tutarından çıkarılarak iskonto miktarı hesaplanır.

Örnek olarak, 1000 birimlik bir ürünü %5 iskonto ile satın alırsanız, iskonto miktarı 1000 x 0.05 = 50 birim olur. Yani, ürünün fiyatı 1000 – 50 = 950 birim olur.

İskonto, ticari işlemlerdeki önemli bir unsurdur ve alıcılar ile satıcılar arasındaki pazarlık ve anlaşma süreçlerinde etkili bir şekilde kullanılır. Ancak, her işlemde uygulanması mümkün olmayabilir ve uygulanabilirlik durumu, taraflar arasındaki anlaşmaya bağlı olarak değişebilir.

Yazılar

Ürün ve/veya Hizmet Kartı

Stok Kartı