Hammadde, işlenerek veya üretilerek daha karmaşık ürünlere dönüştürülebilen doğal kaynaklardan elde edilen başlangıç malzemesidir. Endüstriyel üretim süreçlerinde kullanılan ve genellikle işlenerek ya da birleştirilerek son ürüne dönüştürülen temel bileşenleri ifade eder.

Hammadde, farklı sektörlerde farklı şekillerde kullanılabilir. Örneğin, ahşap kereste, kağıt üretiminde kullanılan hammadde olarak görev yapabilirken, çelik, otomobil üretiminde kullanılan bir hammadde olarak hizmet edebilir.

Hammadde çeşitleri oldukça geniş olabilir ve doğadan elde edilen mineral ve metallerden organik maddelere kadar farklı tiplerde bulunabilir. Bazı yaygın hammadde örnekleri arasında aşağıdakiler bulunur:

  1. Demir cevheri
  2. Bakır cevheri
  3. Petrol
  4. Doğal gaz
  5. Odun ve kereste
  6. Altın ve diğer değerli metallerin cevherleri
  7. Tarım ürünleri (örn. buğday, mısır, pamuk)

Hammadde, endüstriyel üretimde büyük öneme sahiptir ve birçok ürünün üretim sürecinde ana bileşen olarak kullanılır. Üretim süreçleri, hammaddeyi işleme ve dönüştürme adımlarını içerir ve son ürüne yakın bir şekilde kullanılabilir hale getirir.

Yazılar

Ürün ve/veya Hizmet Kartı

Stok Kartı